Innovexa

Radonspärr

Protego Radonspärr består av två skikt papper och däremellan tre radontäta polymerskikt. Tapetsering av Radonspärr förhindrar avgivning av radon från väggar av blåbetong. Provad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Protego
Duratrax
Duratrax Indoor
Vilpe